Vilkår og betingelser

Brugsvilkårene gælder for Watts EMEA Holding B.V og alle datterselskabers (“Watts Industries”) hjemmesider (“Watts-hjemmeside”) og bør læses grundigt, inden du begynder at bruge vores hjemmeside . Ved at bruge Watts-hjemmesiden, accepterer du vores betingelser for brug og databeskyttelsespolitik.

De materialer, informationer, software, faciliteter, tjenester og andet indhold på Watts-hjemmesider er som tilgængelige uden garantier af nogen art, hverken udtrykkelige eller underforståede. I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lov, fraskriver Watts Industries sig alle garantier, udtrykkelige eller underforståede, herunder, men ikke begrænset til, underforståede garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål og ikke-krænkende.

Watts Industries garanterer eller fremsætter ikke erklæringer om brugen eller resultaterne af brugen af ​​de materialer, informationer, software, faciliteter, tjenester eller andet indhold på Watts-hjemmesider eller nogen, der linker til en Watts-hjemmeside med hensyn til deres korrekthed, nøjagtighed, pålidelighed eller andet. Watts EMEA Holding BV giver ingen garantier for, at din brug af materialer, informationer, software, faciliteter, tjenester eller andet indhold på Watts-hjemmesider ikke krænker andres rettigheder, og Watts EMEA Holding BV påtager sig intet ansvar eller ansvar for fejl eller udeladelser i sådanne materialer, informationer, software, faciliteter, tjenester eller andet indhold på Watts-hjemmesider.

Watts Industries garanterer ikke, at de funktioner, der er indeholdt på denne hjemmeside vil være tilgængelige uafbrudt eller være fejlfri, at fejl vil blive rettet, eller at Watts-hjemmesider eller servere, der gør dem tilgængelige, er fri for virus eller andre skadelige komponenter.

Watts Industries forbeholder sig retten til at foretage ændringer i materialet på Watts-hjemmesiden til enhver tid, herunder priser og produktinformation, uden forudgående varsel og uden forpligtelse til at opdatere materialet på Watts-hjemmesiden.

Varemærker og ophavsrettigheder

Denne hjemmeside og alle materialer fra Watts EMEA Holding BV på denne hjemmeside er beskyttet af ophavsret, patenter, forretningshemmeligheder eller andre ejendomsrettigheder. Nogle tegn, logoer eller andre billeder fra Watts EMEA Holding BV er også beskyttet som registrerede eller ikke-registrerede varemærker, handelsnavne og/eller servicemærker, der ejes af Watts Industries eller andre.

Det er tilladt at downloade en kopi af materialet fra Watts-hjemmeside til personligt, ikke-kommerciel brug. I den forbindelse skal ophavsretten til det pågældende materiale respekteres. Brugen af ​​materialet på Watts-hjemmesiden til kommerciel anvendelse kræver en forudgående skriftlig aftale med Watts Water Technologies EMEA.

Ansvarsbegrænsning

Watts Industries påtager sig intet ansvar for eventuelle tab eller skade (direkte, indirekte, strafferetlig, faktiske, følgeskader, tilfældige, specielle, eksemplariske eller andet) som følge af enhver brug af, eller manglende evne til at bruge Watts-hjemmesider eller materialet, informationen, softwaren, faciliteterne, tjenesterne eller andet indhold på Watts-hjemmesider, uanset hvilket grundlag, hvorpå ansvar hævdes, og selv om Watts EMEA Holding BV er blevet underrettet om muligheden for sådanne tab eller skader, uden begrænsning, påtager du (og ikke Watts Industries) dig de samlede udgifter til al nødvendig service, reparation eller korrektion i tilfælde af, at sådanne tab eller skader opstår. Hvis gældende lov ikke tillader, at hele eller dele af den ovennævnte begrænsning af ansvar gælder for dig, vil de begrænsninger kun gælde for dig i det omfang, gældende lovgivning tillader det.

Alle spørgsmål vedr. betingelserne for brug skal rettes til:

Watts EMEA Holding B.V.

tlf.: +31 (0)20 26 26 700

Email: [email protected]

Fax:: +31 (0)20 26 26 799

Denne politik bliver muligvis opdateret ind i mellem, så kig tilbage med jævne mellemrum.