Vilkår eller betingelser for salg

Generelle vilkår og betingelser for salg
Gældende for salg faktureret fra BLÜCHER Metal A/S (Danmark) til kunder uden for Danmark, bortset fra Tyskland.

Valid as per 1 januar 2020

For danske kunder:
Generelle salgs- og leveringsbetingelser
Gældende for salg faktureret fra BLÜCHER Metal A/S til kunder i Danmark.

Gældende fra 1. januar 2020

Til tyske kunder:
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
Geltend für aus BLÜCHER Metal A/S (Dänemark) fakturierte Verkäufe an Käufer in Deutschland.

Geltend ab 1. Januar 2020