Watts Water Technologies

Erklæring om databeskyttelse - Websted og kunder

 

Watts EMEA Holding B.V. og dets datterselskaber ( "Watts Water", "vi" eller "os" ) respekterer din privatsfære og tager beskyttelsen af dine personoplysninger alvorligt. Vi vil bestræbe os på at beskytte og omhyggeligt opbevare alle de personoplysninger, du afgiver til os for at kunne bruge vores tjenester. Formålet med denne erklæring om databeskyttelse er tydeligt at forklare, hvordan vi bruger dine personoplysninger, vores indsats for at beskytte dine personoplysninger, de rettigheder og muligheder, du har for at kontrollere dine data og at beskytte dine personoplysninger. Denne erklæring om databeskyttelse vil give dig oplysninger om:

 

Vi anbefaler dig at læser denne erklæring om databeskyttelse grundigt og jævnligt, når du bruger vores websted og tjenesteydelser.

 

De personoplysninger, Watts Water indsamler og bruger

Personoplysninger er alle oplysninger, der identificerer dig, direkte eller i kombination med andre data. Vi indsamler personoplysninger, du afgiver til os, når du bruger vores websted og tjenester, personoplysninger vi indsamler automatisk, og personoplysninger vi indsamler fra andre kilder.
Personoplysninger, du afgiver til os, eller som vi indsamler automatisk
De personoplysninger, vi indsamler, omfatter:

 • Kontaktoplysninger og oplysninger vedrørende projekter og ydelser, som f.eks. navn (eller firmanavn), adresse, telefonnummer (eller mobiltelefonnummer), e-mailadresse og andre personoplysninger, som du frivilligt afgiver til os, når du kontakter os eller kommunikerer med os eller afgiver en ordre på et produkt eller en tjenesteydelse hos os.
 • Automatisk indsamlede data, som f.eks. din IP-adresse, browsertype og operativsystem, programversion og geografisk placering. Vi kan også indsamle og generere data baseret på din brug af Watts Waters websted (www.wattswater.com ), f.eks. de sider, du har besøgt eller de sider, du besøger før og efter dit besøg på Watts Waters websted. Vi indsamler disse data ved at placere funktionelle og væsentlige cookies.

Du kan selv bestemme, hvilke data du afgiver til os. I nogle tilfælde kan vi imidlertid kun imødekomme en anmodning, når vi modtager flere oplysninger fra dig, f.eks. dit telefonnummer. Hvis dette er tilfældet, vil vi informere dig om dette særskilt. Manglende afgivelse af disse oplysninger kan betyde, at vi helt eller delvis er ude af stand til at behandle dit spørgsmål eller din anmodning, eller at du muligvis ikke kan bruge vores tjenester.
Personoplysninger, som vi indhenter fra andre kilder
Vi bruger eksterne kilder til at indsamle visse personoplysninger. For eksempel, Handelskammeret for at indsamle forretningsdata om kontraktsparter.

 

Hvordan Watts Water bruger personoplysninger

Watts Water bruger dine personoplysninger til følgende formål:

 • Til at tilbyde vores tjenester: vi indsamler dine personoplysninger, så vi kan tilbyde dig vores tjenester. Vores grundlaget for at gøre dette er opfyldelsen af den aftale, vi har med dig.
 • Kommunikation: vi bruger dine personoplysninger til at kunne kommunikere med dig, f.eks. når du kontakter os, eller når du ønsker at udøve en ret. Vi bruger også dine personoplysninger til at kontakte dig, for eksempel når vi vil informere dig om vores produkter og tjenester, ændringer i vores tjenester eller vores almindelige betingelser. Vi har en legitim forretningsmæssig interesse i at kommunikere med dig og svare på dine spørgsmål og anmodninger.
 • Til at forbedre vores websted og tjenester: vi analyserer oplysninger om den måde, hvorpå du bruger vores websted og tjenester, med henblik på at forbedre brugeroplevelsen for alle besøgende på vores websted. Denne information omfatter både undersøgelser og statistiske data. Vi har en legitim forretningsmæssig interesse i at analysere denne information, f.eks. at kunne løse problemer med vores websted.
 • Til at udøve vores rettigheder og opfylde vores forpligtelser: vi anvender dine personoplysninger til at opfylde vores juridiske forpligtelser. F.eks. til at opfylde vores skattemæssige forpligtelser. Vi bruger også dine personoplysninger til at forebygge og efterforske svig eller andre ulovlige eller uønskede aktiviteter. Vi kan også bruge dine personoplysninger til at beskytte eller udøve vores rettigheder eller tredjeparts rettigheder. Vi har en legitim forretningsmæssig interesse i at gøre dette.
 • Anonymisering: vi kan anonymisere din personoplysninger for at sikre, at du ikke længere kan identificeres hverken af os eller af en tredjepart. For eksempel kan vi koordinere vores produktudvikling ved at udvikle statistikker baseret på anonymiserede data. Vi har en legitim forretningsmæssig interesse i at gøre dette. 

Vores produkter og tjenesteydelser har voksne som målgruppe. Vi har ikke noget ønske om at indsamle personoplysninger om mindreårige (personer under 18 år) og vi anmoder derfor om, at mindreårige ikke afgiver personoplysninger til os og ikke bruger vores produkter og tjenesteydelser.

 

De parter, til hvilke Watts Water videregiver personoplysninger

Watts Water behandler dine personoplysninger omhyggeligt og fortroligt. Dine personoplysninger er kun tilgængelige for Watts Waters medarbejdere i det omfang, det er nødvendigt for at levere vores tjenester, eller hvis vi har et retsgrundlag for det.
Watts Water videregiver kun personoplysninger til tredjeparter, Watts Water stoler på. Dette er vores:

 • Koncernselskaber: Watts Water er en del af Watts Water Technologies Inc. Med henblik på intern rapportering og sikkerhed og for at optimere vores tjenester videregiver vi visse personoplysninger til vores koncernselskaber.
 • Tjenesteudbydere: vi videregiver dine personoplysninger til vores tjenesteudbydere i det omfang, dette er relevant. For eksempel for at indkræve betalinger, at efterforske og forhindre svig, at distribuere markedsføringsmateriale, at vise tilpassede annoncer, at optimere vores tjenester eller for at analysere data.
 • Myndigheder: vi videregiver dine personoplysninger til myndigheder i det omfang, dette er relevant. For eksempel til tilsynsmyndigheder, domstole og offentlige organer, i det omfang dette er nødvendigt for at opfylde en retlig forpligtelse eller at forfølge kriminalitet og svig. Vi kan også videregive personoplysninger for at beskytte vores rettigheder og ejendom eller tredjeparts rettigheder og ejendom.
 • Professionelle rådgivere: vi videregiver dine personoplysninger til vores professionelle rådgivere i det omfang, dette er relevant. For eksempel til vores advokater, hvis vi har brug for juridisk rådgivning.

 

Hvordan Watts Water overfører personoplysninger internationalt

Watts Water videregiver dine personoplysninger til tredjeparter, som er placeret uden for EU. For eksempel til vores hovedkvarter, Watts Water Technologies Inc., i USA. Vi vil kun videregive dine personoplysninger til modtagere, som behandler dine personoplysninger fortroligt og yder passende beskyttelse i overensstemmelse med europæiske standarder, således at dine personoplysninger beskyttes korrekt (f.eks. ved indgåelse af EU's modelaftaler vedrørende international overførsel af personoplysninger, således som disse er godkendt af Europa-Kommissionen). 
Hvis du har spørgsmål om international overførsel af dine personoplysninger eller de passende sikkerhedsforanstaltninger, Watts Water har truffet for at beskytte dine personoplysninger, bedes du sende en mail til VP Legal & Compliance EMEA på [email protected].

 

Hvordan Watts Water beskytter og opbevarer personoplysninger

Watts Water har gennemført fysiske, tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger. Disse foranstaltninger har til formål at sikre dine personoplysningers integritet og fortrolighed, for eksempel ved at sikre, at kun autoriserede medarbejdere har adgang til dine personoplysninger.  Vi evaluerer og opdaterer disse foranstaltninger regelmæssigt. Men intet system er 100% sikkert, så vi kan ikke garantere absolut sikkerhed for dine personoplysninger. 
Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe vores forretningsforhold varer, medmindre en kortere periode er fastsat ved lov, eller oplysningerne ikke længere er nødvendige for de formål, hvortil oplysningerne blev indhentet.  Når vores forretningsforhold er ophørt, opbevarer vi dine personoplysninger i det tidsrum, som sætter os i stand til at:

 • opfylde vores retlige forpligtelser, herunder lovbestemte opbevaringsperioder,
 • undersøge eller forsvare retskrav,
 • færdigbehandle dine spørgsmål, anmodninger eller klager, og
 • føre vores fortegnelser med henblik på analyse og revision.

 

Hvordan du udøver dine rettigheder

Afhængigt af, hvor du befinder dig, har du ret til at få indsigt i eller ændre dine personoplysninger og få dem fjernet, begrænset eller overført. Ligeledes afhængigt af, hvor du befinder dig, kan du begrænse eller gøre indsigelse mod, at Watts Water behandler dem. Du kan f.eks. gøre indsigelse mod vores brug af dine personoplysninger til markedsføringsformål.
Hvis du har givet dit samtykke til, at vi bruger dine personoplysninger, kan du til enhver tid trække dette samtykke tilbage.
For at beskytte din privatsfære og dine personoplysningers sikkerhed og fortrolighed, beder vi dig sende en kopi af et gyldigt ID sammen med din anmodning, på hvilken kun dit navn er synligt og med de øvrige.oplysninger bortfjernet
Du kan kontakte os på et hvilket som helst tidspunkt, hvis du har spørgsmål eller klager vedrørende denne erklæring om databeskyttelse eller om behandlingen af dine personoplysninger ved at sende en mail til VP Legal & Compliance EMEA på [email protected]. Vi vil behandle dine forespørgsler og klager, så godt vi kan. Hvis du er af den opfattelse, at vi ikke har kunnet hjælpe dig med din klage, kan du klage til din lokale EU-databeskyttelsesmyndighed. 

 

Link til andre websteder

Vores websted indeholder flere link til andre websteder. Watts Water er ikke ansvarlig for den måde, hvorpå disse tredjeparter behandler dine personoplysninger. Vi anbefaler dig at læse tredjepartens erklæring om databeskyttelse, når du besøger dennes websted for at finde ud af, hvordan denne tredjepart indsamler og bruger dine personoplysninger.

 

Hvordan Watts Water kan kontaktes

Hvis du har spørgsmål, kommentarer, forslag eller klager angående denne erklæring eller måden, hvorpå vi bruger dine personoplysninger, bedes du kontakte os ved at sende en mail til VP Legal & Compliance EMEA på [email protected] eller kontakte os via vores postadresse Strawinksylaan 3099, 1077 ZX, Amsterdam (Holland).

 

Ændringer i denne erklæring om databeskyttelse

Vi forbeholder os ret til at ændre denne erklæring om databeskyttelse. Datoen nedenfor viser, hvornår den seneste ændring fandt sted. Vi anbefaler dig til at gennemse denne erklæring om databeskyttelse jævnligt, så du bliver opmærksom på eventuelle ændringer. Vi vil tage rimelige skridt til at oplyse om ændringer, der vil få væsentlig betydning for dine rettigheder.

Seneste ændring: January 2019