Fødevaresikkerhed

DE_HygienicPro_yellowfloor
Video - BLÜCHER HygienicPro flow
Hygienic

Hygiene Matters - Også i Afløbssystemet

Hygiejne og effektive rengøringsprocesser er afgørende for opretholdelsen af ​​et højt fødevaresikkerhedsniveau. Alle overflader og udstyr skal være nemme at rengøre og holde rene samtidig med, at spildevand fra rengøringen bortskaffes hurtigt gennem et effektivt afløbssystem.

Få Lavet Dit Afløbssystem Rigtigt fra Begyndelsen

Afløbssystemet er en vigtig del af fabriksbyggeriet, og med de fleste af komponenterne placeret i eller under gulvet, kan senere ændringer i installationen af afløbssystemet være dyre og føre til, at hele gulvbelægningen skal erstattes.

Et effektivt afløbssystem fastholder flowkapaciteten, selvrenser, sparer produktionsstop, der er nødvendige for rengøring, og forlænger produktets levetid, mens det fylder mindre og har en kortere installationstid.

BLÜCHER® HygienicPro

Den høje kapacitet og de lineære afløbssystemer sørger for effektivt gennemløb, forhindrer bakterievækst og begrænser vandmængden og produktionsstop.

Få mere at vide

BLÜCHER® HygienicClean™

Vores hygiejniske rende og ristskive til afløbssystemet sparer tid og vand ved at rense både renden og risten på samme tid.

Få mere at vide

HygienicPro® - Renere. Bedre.

Hygiejnisk design af maskiner og faciliteter er et vigtigt værktøj, når fødevaresikkerheden skal garanteres.

HygienicPro® sparer vand og penge

Forestil dig kun at bruge 1/30 af den mængde vand, du bruger i dag, når du tømmer dit afløb. HygienicPro® er den perfekte løsning, da det ikke bruger meget vand.

HygienicClean™

Ny teknologi: BLÜCHER introducerer HygienicClean™, der rengør både render og riste på samme tid.

Madtree Brewing

Få mere at vide om, hvordan Madtree Brewing har sparet 90 % af deres rengøringsvand og lønomkostninger pr. år.

EHEDG-medlem & HACCP-certificeret

BLÜCHER er den første producent af afløbssystemer, der både er medlem af EHEDG og har et HACCP-certifikat.

Se vores produktløsninger på kommende messer

Mød BLÜCHER på føde- og drikkevaremesser over hele verden.

Få mere at vide