Konformitetserklæring og Grønt Pas for Afløbsprodukter

BLÜCHERs produkter lever op til de højeste standarder. Herunder finder du Konformitetserklæringer og grønne pas til vores produkter.

PDF-filerne kan downloades eller printes.

Afløbssystemer

Grønt pas
BLÜCHER afløbssystem af rustfrit stål
i overensstemmelse med IMO Resolution MEPC. 197(62)

Afløb og render

Overensstemmelseserklæring
Tagafløb og gulvafløb, industriafløb & render til indendørs installationer
i henhold til EN 1253

Industriafløb

Overensstemmelseserklæring
Fedtseparatorer
er i overensstemmelse med EN 1825-1

Render & Køkkenbrønde

Konformitetserklæring
Afløbsrender til områder for kørende- og gående trafik
i henhold til EN 1433

Rør og beslag

Ydeevneerklæring
BLÜCHER® EuroPipe, rør & beslag

Rør og beslag

Grønt pas
BLÜCHER® EuroPipe, rør & beslag
er i overensstemmelse med IMO Resolution A.962

Rør og beslag

Sikkerhedsdatablad
BLÜCHER® EuroPipe, rør & beslag

Rør og beslag

Funktionserklæring BLÜCHER® EuroPipe, rør & beslag i overensstemmelse med EN 1124 part 1+2

Gennemføringer og samleenheder

Overensstemmelseserklæring
Svejsede gennemføringer

Gennemføringer og samleenheder

Overensstemmelseserklæring
Ikke-svejsede gennemføringer

Paller

Behandling af træemballage
Udarbejdning af certifikat for træemballage

Paller

Fremstilling af træemballage
Certifikat for varmebehandling

Paller

Fremstilling af træemballage
Certifikat for varmebehandling

BLÜCHER afløbssystemer i LCAbyg

Guide til dokumentation i forbindelse med livscyklusvurderinger for bygninger (SWECO)