Konformitetserklæring og Grønt Pas for Afløbsprodukter

BLÜCHERs produkter lever op til de højeste standarder. Herunder finder du Konformitetserklæringer og grønne pas til vores produkter.

PDF-filerne kan downloades eller printes.

Green Passport - BLÜCHER Stainless Steel Drainage System in pursuance of IMO Resolution MEPC. 197(62)

Afløbssystemer

Grønt pas
BLÜCHER afløbssystem af rustfrit stål
i overensstemmelse med IMO Resolution MEPC. 197(62)

Declaration of Conformity - Roof drains and floor drains, industrial drains and channels for inside installations in accordance with EN 1253

Afløb og render

Overensstemmelseserklæring
Tagafløb og gulvafløb, industriafløb & render til indendørs installationer
i henhold til EN 1253

Declaration of Conformity - Grease separators in accordance with EN 1825-1

Industriafløb

Overensstemmelseserklæring
Fedtseparatorer
er i overensstemmelse med EN 1825-1

Declaration of Conformity - Drainage channels for vehicular and pedestrian areas in accordance with EN 1433

Render & Køkkenbrønde

Konformitetserklæring
Afløbsrender til områder for kørende- og gående trafik
i henhold til EN 1433

Ydeevnedeklaration - EuroPipe

Rør og beslag

Ydeevneerklæring
BLÜCHER® EuroPipe, rør & beslag

Green passport - BLÜCHER® EuroPipe, Pipes and fittings in pursuance of IMO Resolution A.962

Rør og beslag

Grønt pas
BLÜCHER® EuroPipe, rør & beslag
er i overensstemmelse med IMO Resolution A.962

Safety Data Sheet - BLÜCHER® EuroPipe, Pipes and fittings

Rør og beslag

Sikkerhedsdatablad
BLÜCHER® EuroPipe, rør & beslag

CU_Declaration_of_Conformity_EN1124_part1_2

Rør og beslag

Funktionserklæring BLÜCHER® EuroPipe, rør & beslag i overensstemmelse med EN 1124 part 1+2
Declaration of Conformity - Welded penetrations

Gennemføringer og samleenheder

Overensstemmelseserklæring
Svejsede gennemføringer

Declaration of Conformity - Non-welded penetrations

Gennemføringer og samleenheder

Overensstemmelseserklæring
Ikke-svejsede gennemføringer

DK-8014 DK gældende fra 11-12-2020

Paller

Behandling af træemballage
Udarbejdning af certifikat for træemballage

DK-8013 ISPM 15 Brande DK fra 25-11-20

Paller

Fremstilling af træemballage
Certifikat for varmebehandling

DK 8015 Ribe DK fra 19-11-2020

Paller

Fremstilling af træemballage
Certifikat for varmebehandling

BLÜCHER LCA notat

BLÜCHER afløbssystemer i LCAbyg

Guide til dokumentation i forbindelse med livscyklusvurderinger for bygninger (SWECO)